خدمات ویژه شهریار تلکام

اینترنت پر سرعت برج ها و مجتمع ها

جزئیات بیشتر

اینترنت رایگان برای امکان عمومی و مراکز تجاری

جزئیات بیشتر

پشتیبانی شبانه روزی سرویس ها

۰۴۱-۵۱۰۵۹ 
X