اینترنت شهریار تلکام


شما میتوانید در این بخش تعرفه خدمات اینترنت شهریار تلکام را مشاهده فرمائید

تعرفه خدمات شهریار تلکام

جهت مشاهده تعرفه مورد نظر خود بر روی تب های زیر کلیک کنید
سرعت سرویس (Kbps) مدت زمان سرویس ترافیک بین‌الملل (GB) قیمت سرویس (تومان)
1 مگابایت 1 ماهه 25GB 20000 تومان
2 مگابایت 1 ماهه 40GB 25000 تومان
3 مگابایت 1 ماهه 50GB 35000 تومان
4 مگابایت 1 ماهه 10GB 20000 تومان
4 مگابایت 1 ماهه 100GB 40000 تومان
8 مگابایت 1 ماهه 25GB 25000 تومان
8 مگابایت 1 ماهه 220GB 50000 تومان
16 مگابایت 1 ماهه 30GB 40000 تومان
16 مگابایت 1 ماهه 450GB 80000 تومان
تعرفه جشنواره
سرعت سرویس (Kbps) مدت زمان سرویس ترافیک بین‌الملل (GB) قیمت سرویس (تومان)
8 مگابایت 3 ماهه 150GB 60000 تومان
8 مگابایت 6 ماهه 250GB 120000 تومان
8 مگابایت 12 ماهه 500GB 240000 تومان
16 مگابایت 6 ماهه 100GB 120000 تومان
16 مگابایت 6 ماهه 250GB 160000 تومان
16 مگابایت 1 ساله 180GB 180000 تومان
سرعت سرویس
UP TO 50MG
مدت زمان سرویس ترافیک معادل بین‌الملل (GB) قیمت سرویس (تومان)
3ماهه 90GB 100000 تومان
3ماهه 180GB 200000 تومان
6 ماهه 250GB 300000 تومان
6 ماهه 500GB 600000 تومان
یکساله 1000GB 1100000 تومان
یکساله 2000GB 1800000 تومان
تعرفه جشنواره بهاری
مدت زمان سرویس ترافیک معادل بین‌الملل (GB) قیمت سرویس (تومان)
12ماهه 200GB 200000 تومان
12ماهه 400GB 400000 تومان
X